درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق

درختواره کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق

فناوری نانو به عنوان انقلاب تکنولوژیک قرن ۲۱ موجب دگرگونی در حوزه‌های مختلف از جمله مواد، انرژی، محیط زیست، الکترونیک و… شده است. یکی از حوزه‌های مهمی که با استفاده از این فناوری امکان تامین نیازهای صنعت با خواص بهتر، کاهش هزینه‌ها و تلفات انرژی وجود دارد، صنعت برق است. خواص موردنظر می‌تواند خواص فیزیکی، مکانیکی، متالورژیکی، شیمیایی و غیره در سه بخش تولید (نیروگاه)، شبکه انتقال و شبکه توزیع باشد. با توجه به کاهش ذخایر نفتی و افزایش نیاز جهانی برای تامین انرژی، به‌کارگیری فناوری نانو در حوزه برق و انرژی موردتوجه فراوان قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که با بهره‌گیری از فناوری نانو تولید برق به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ افزایش یابد.

برای آگاهی از مزایای استفاده از فناوری نانو در صنعت برق، درخت فناوری کاربردهای فناوری نانو در صنعت برق را مشاهده کنید.