استفاده از نانوذرات پلیمری بر پایه PLGA برای دارورسانی هدفمند

استفاده از نانوذرات پلیمری بر پایه PLGA برای دارورسانی برای دارورسانی هدفمند

پلی‌لاکتیک-کو-گلیکولیک اسید (PLGA) یکی از توسعه یافته‌ترین پلیمرهای زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر از خانواده پلی استرهای آلیفاتیک است و به خاطر خواص جذابش به یک انتخاب محبوب در برنامه‌های کاربردی دارورسانی تبدیل شده است.
نانوذرات PLGA حائز منافع زیادی در دارورسانی هستند. این نانوذرات می‌توانند داروها را از تخریب
محافظت کرده و سبب افزایش پایداری آن‌ها گردند. در این گزارش به معرفی PLGA پرداخته شده و نحوه ورود آن به بدن، چالش‌های موجود و شیوه‌های حمل مولکول‌های زیستی مختلف، محصولات موجود در صنعت دارویی و تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.