کاربرد فناوری نانو در بخش انتقال شبکه برق‌ر‌سانی

کاربرد فناوری نانو در بخش انتقال شبکه برق‌ر‌سانی

فناوری نانو به عنوان انقلاب تکنولوژیک قرن ۲۱ موجب دگرگونی در حوزه‌های مختلف از جمله مواد، انرژی، محیط زیست، الکترونیک و… گشته است. یکی از حوزه‌های مهمی که با استفاده از این فناوری امکان تامین نیازهای صنعت با خواص بهتر، کاهش هزینه‌ها و تلفات انرژی وجود دارد، صنعت برق است. خواص مورد نظر می‌تواند خواص فیزیکی، مکانیکی، متالورژیکی، شیمیایی و غیره در سه بخش تولید (نیروگاه)، شبکه انتقال و شبکه توزیع باشد. با توجه به کاهش ذخایر نفتی و افزایش نیاز جهانی برای تامین انرژی، بکارگیری فناوری نانو در حوزه برق و انرژی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود که با بهره‌گیری از فناوری نانو تولید برق به میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۰ افزایش یابد