کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب

کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب

افزایش جمعیت جهان و کاهش منابع آب آشامیدنی، نگرانی‌هایی را درباره تامین آب آشامیدنی مورد نیاز کشورهای مختلف در سراسر جهان به‌وجود آورده است. کمبود آب چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی به ویژه در برخی کشورها، مردم را در معرض تهدید جدی قرار داده است. از این رو علم و فناوری دست به دست هم داده‌اند تا با توسعه برخی روش‌ها این مشکل را از پیش رو بردارند.
آنچه در فناوری‌نانو به‌دنبال آن هستیم ایجاد بستری مناسب، برای دسترسی به آبی سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه است. استفاده از فیلترهای نانومتری به‌منظور افزایش بازیابی آب در سیستم‌های موجود و کاربرد نانوحسگرهای زیستی برای تشخیص سریع و کامل آلودگی آب از مهم‌‌ترین موارد کاربرد فناوری‌نانو در صنعت آب و فاضلاب است.