کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب

کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب

افزايش جمعيت جهان و کاهش منابع آب آشاميدني، نگراني‌هايي را درباره تامين آب آشاميدني مورد نياز کشورهاي مختلف در سراسر جهان به‌وجود آورده است. کمبود آب چه از نظر کيفي و چه از نظر کمي به ويژه در برخي کشورها، مردم را در معرض تهديد جدي قرار داده است. از این رو علم و فناوری دست به دست هم داده‌اند تا با توسعه برخی روش‌ها اين مشکل را از پيش رو بردارند.
آنچه در فناوری‌نانو به‌دنبال آن هستيم ايجاد بستري مناسب، براي دسترسي به آبي سالم، با کيفيت و مقرون به صرفه است. استفاده از فيلترهاي نانومتري به‌منظور افزايش بازيابي آب در سيستم‌هاي موجود و کاربرد نانوحسگرهاي زيستي براي تشخيص سريع و کامل آلودگي آب از مهم‌‌ترين موارد کاربرد فناوری‌نانو در صنعت آب و فاضلاب است.