کاربرد فناوری نانو در عایق‌های صوتی

کاربرد فناوری نانو در عایق‌های صوتی

به منظور کاهش و مقابله با صوت انتقالی (آلودگی صوتی) از محیطی به محیط دیگر از عایق‌های صوتی استفاده می‌شود.
در مواد عایق صوتی سرعت حرکت امواج صوتی کاهش می‌یابد. هرچه عایق صوتی قابلیت بیشتری در کاهش دادن سرعت صوت در یک محیط داشته باشد، به ضخامت کمتری از آن ماده‌ی عایق مورد نیاز است.
مواد و مصالح قدیمی و سنتی از جمله پشم‌شیشه، پشم‌سنگ، یونولیت، کناف، دیوار‌پوش و بلوک‌های سیمانی به عنوان عایق صوتی، نمی‌توانند از لحاظ کیفیت جوابگوی انتظارات مشتریان باشند و این نوع مواد به علت معایب و نواقصی که دارند دیگر جایگاهی در صنعت ساختمان نداشته و با گذشت زمان، مواد و مصالح جدیدتری در بازار جایگزین مواد قدیمی و سنتی می‌شود.
محصولات عایق صوتی که در آنها از فناوری نانو استفاده شده است به عنوان عایق‌های مدرن مطرح هستند. از مزایای عایق‌های صوتی مدرن نسبت به عایق‌های قدیمی می‌توان به کیفیت بالا و توانایی بیشتر عایق‌ و نیاز به ضخامت کمتر از این مواد که باعث بیشتر شدن فضای مفید ساختمان می‌شود، اشاره کرد.