کاربردهای فناوری‌نانو در گل‌حفاری

حفاری یک فرایند تعیین‌کننده برای بازیابی مواد مهم زیر زمینی است. حفاری می‌تواند برای بازیابی نفت، فلزات گران‌بها، آب و دیگر منابع طبیعی استفاده شود. به دلیل بالا بودن هزینه‌ها در اکتشافات زیرزمینی، بسیار ضروری است که چاه مورد نظر از لحاظ قابلیت سوددهی تجاری برآورد شود
اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی مانند نفت و گاز و حتی آب و دیگر مواد غیرآلی، اغلب با ایجاد چاه‌هایی با استفاده از مته‌های دوار همراه است. سنگ‌ریزه‌های حاصل از حفاری، به طور پیوسته از درون چاه بیرون برده می‌شود. در چاه‌های با عمق کم (کمتر از چند صد فوت)، خارج کردن سنگ‌ها با تزریق گاز تحت فشار از طریق یک میله حفاری تو خالی انجام می‌شود. سنگ‌ریزه‌ها از راه فضای میان لوله حفاری و چاه خارج می‌شود. در چاه‌های عمیق از یک مایع برای خارج کردن سنگ‌ریزه‌ها استفاده می‌شود. این مایعات را در اصطلاح سیالات حفاری و یا گل حفاری گویند
سیال حفاری پایه نانویی، سیالی است که حداقل یک نانوافزودنی با اندازه ذرات ۱ تا۱۰۰ نانومتر داشته باشد. هدف نهایی استفاده از نانومواد در گل حفاری، کاهش هزینه کلی گل از طریق کاهش مصرف مواد و محتوای گل حفاری و نیز بهبود خواص گل است.