نقش فناوری نانو در توسعه پچ‌های‌پوستی

نقش فناوری نانو در توسعه پچ‌های‌پوستی

دارورسانی از راه پوست، یکی از راه‌های موثر، پرکاربرد و کم‌خطر در زمینه طراحی و ساخت سامانه‌های دارورسانی است. برای بهبود عملکرد این گونه سامانه‌ها روش‌ها، فرآیندها و فناوری‌های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از جدیدترین ودر عین حال پرکاربردترین این فناوری‌ها، فناوری نانو است. فناوری نانو به دلیل توانایی در ساخت و مهندسی مواد در مقیاس‌های بسیار پایین، بهبود چشمگیری در کارآیی سامانه‌های دارورسان پوستی داشته است. استفاده از نانوذرات، نانوحامل‌ها و نانوالیاف در ساخت پچ‌های پوستی، نمونه بارزی از بکارگیری فناوری نانو در این بخش بوده است. با توجه به اندازه بسیار کوچک راه‌های ورود ترکیبات به پوست (کمتر از ۱۰ نانومتر)، برای تهیه فرمولاسیون‌های نانوذرات باید از ترکیباتی استفاده شود که بتوانند به ورود مواد به لایه‌های عمیق‌تر پوست کمک کنند.