نانوبلورهای‌دارویی فرمولاسیون جدید داروهای کم‌محلول

نانوبلورهای‌دارویی فرمولاسیون جدید داروهای کم‌محلول

یک هدف عمده فناوری نانو در ۵ تا ۱۰ سال آینده توسعه فرآورده‌های دارویی نانو‌مقیاس با ارائه رویکرد‌های درمانی جدید است.
تقريباً تمام فناوری‌هاى دارورسانى، تلاش می‌كنند مشكل حلاليت را برطرف كنند. در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از داروها و بیش از ۶۰ درصد ترکیبات شیمیایی جدیدی که به منظور ساخت داروهای جدید استفاده می‌شوند، نامحلول و یا کم‌محلول درآب هستند، بنابراین جذب کمی داشته و این مساله مانع بزرگی در برابر ساخت فرمولاسیون‌های کارآمد از این ترکیبات به شمار می‌رود .
برای غلبه بر مشکل حلالیت داروهای کم‌محلول، روش‌های مختلفی ارائه شده است که یکی از راه‌های مناسب استفاده از نانوبلور‏ها است.