بررسی و انجام آزمون‌های مورد نیاز پوشش‌های نانو بر روی مقره‌های سرامیکی

جلسه نهایی پنل خبرگی پروژه تحقیق، بررسی و تهیه راهنمای انجام آزمون‌های مورد نیاز پوشش‌های نانو بر روی مقره‌های سرامیکی در مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

جلسه نهایی پنل خبرگی پروژه تحقیق، بررسی و تهیه راهنمای انجام آزمون‌های مورد نیاز پوشش‌های نانو بر روی مقره‌های سرامیکی با حضور خانم دکتر ریاحی، آقای دکتر کوهانی، آقای دکتر سیاوش موخر، آقای مهندس مهدی‎خانی از پژوهشگاه نیرو، آقای دکتر احسانی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، آقای دکتر دهقانی از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و آقای دکتر احمدی از شرکت مادر تخصصی توانیر، در روز شنبه مورخ 24 آذر 1397 در سالن دکتر رنجبر پژوهشگاه نیرو برگزار شد.

آقای دکتر روزبه سیاوش موخر مدیر این پروژه اعلام نمودند در این جلسه، سه دستورالعمل با عنوان‌های “دستورالعمل آزمون و ارزیابی آزمایشگاهی نانو کامپوزیت بر پایه لاستیک سیلیکون پخت شده در دمای اتاق (RTV) برای مقره‌های پرسلانی و شیشه‌ای”، “دستورالعمل آزمون و ارزیابی آزمایشگاهی نانو پوشش‌های پلیمری/سرامیکی آبگریز برای مقره‌های پرسلانی و شیشه‌ای” و “دستورالعمل آزمون و ارزیابی آزمایشگاهی نانوپوشش‌های سرامیکی آبگریز برای مقره‌های پرسلانی و شیشه‌ای” جهت ارزیابی آزمایشگاهی نانوپوشش‌های مورد استفاده بر روی مقره‌های الکتریکی که با همکاری مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق و گروه پژوهشی مطالعات فشار قوی تهیه شده بود، بررسی و نهایی شد.

ایشان همچنین اظهار امیدواری کردند که با استفاده از پوشش‌های نوین مبتنی بر فناوری نانو و ارزیابی شده براساس دستورالعمل‌های تدوین شده گامی در جهت رفع مشکلات خاموشی برق ناشی از مقره‌های الکتریکی به خصوص در شرایط ریزگرد جنوب کشور برداشته شود.