بررسی بازار جهانی نانو مواد

در سال 2015 ارزش بازار جهانی نانو مواد 4000 میلیون دلار بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2020 این بازار به 11000 میلیون دلار برسد.

1. تحلیل بازار جهانی نانو مواد براساس نوع محصول
 به گزارش منتشر شده توسط گروه هایتک مانیتور در سال 2015، ارزش بازار جهانی نانو مواد 4،000 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 2014، رشد 8 درصدی داشته است. پیش‌بینی می‌شود این مقدار در سال 2020 به 11،000 میلیون دلار آمریکا برسد و نرخ رشد سالیانه مرکب 39/22 درصدی را در بازه سال‌های 1015-2020 تجربه کند.
در سال 2015، نانو ذرات با سهمی معادل 31 درصد، بزرگ‌ترین بخش از بازار جهانی نانو مواد را با ارزشی حدود 1000 میلیون دلار به خود اختصاص داده است.در مقابل، نانو الیاف و نانو سیم با 320 میلیون دلار کمترین سهم را در این بازار داشته‌اند.
filereader.php?p1=main_70f250e2d762fbde8
پیش‌بینی می‌شود ارزش بازار نانو مواد در تمامی زیر‌شاخه‌ها تا سال 2020 رشد قابل توجهی داشته باشد که در این میان، نانو الیاف با 37 درصد بیشترین رشد بازار را در اختیار دارد. این نکته حائز اهمیت است که در سال 2020 همچنان نانو ذرات بیشترین سهم از بازار را خواهند داشت.
filereader.php?p1=main_5516adb142fcb18a0
1.1- نانو ذرات
نانو ذرات به 4 زیر بخش تقسیم‌بندی می‌شوند:
اکسید فلزی
فلز
نقاط کوانتومی
اکسیدهای مختلط
filereader.php?p1=main_037a595e6f4f0576a
طی بررسی‌های صورت گرفته، بازار جهانی برای نانو ذرات در سال 2015 معادل 1،300 میلیون دلار بوده است. انتظار می‌رود این بازار تا سال 2020 به ارزش 4،218 میلیون دلار برسد که در این صورت باید نرخ رشد مرکب سالیانه 27 درصد را در بازه سال‌های 2020-2015 تجربه کند.
همان‌طور که مشخص است، در میان انواع نانو ذرات، نانو ذرات اکسید فلزی با سهم 40 درصدی بیشترین ارزش را در سال 2015 به خود اختصاص داده است.
نانو ذرات فلزی
در سال 2015 بازار جهانی نانو ذرات فلزی، 360 میلیون دلار محاسبه شده است و انتظار می‌رود تا سال 2020 به ارزش 580 میلیون دلار برسد. پیش‌بینی می‌شود، نرخ رشد مرکب سالیانه 10درصدی را در بازه سال‌های 2020-2015 تجربه کند. فلزاتی چون طلا، نقره، پلاتین، تیتانیوم و آلومینیوم به‌صورت نانو فلز ساخته شده‌اند که دارای کاربردهای مختلف صنعتی هستند.
نانو اکسیدهای فلزی
نانو اکسیدهای فلزی خود از زیر بخش‌های تیتانیوم دی‌اکسید، اکسید روی، سیلیکا، آلومینا، اکسید منگنز و اکسید آهن تشکیل شده است. براساس بررسی بازار انجام شده در سال 2015، بازار جهانی نانو اکسیدهای فلزی 520 میلیون دلار محاسبه شده است و انتظار می‌رود تا سال 2020 این بازار به ارزش 1،012 میلیون دلار برسد و نرخ رشد مرکب سالیانه 25/14 درصدی را در سال‌های 2020-2015 دارا باشد.
filereader.php?p1=main_a1c3ae6c49a89d92a
نانو اکسیدهای مختلط
نانو اکسیدهای مختلط به زیر بخش‌های لیتیم تیتانیت، کلسیم فسفات، سیلیکا هیدرید و اکسیدهای فلزی کمیاب زمینی تقسیم شده است. براساس آنالیز بازار انجام شده در سال 2015، بازار جهانی نانو اکسیدهای مختلط 123 میلیون دلار محاسبه شده است. انتظار می‌رود تا سال 2020 این بازار به ارزش 217 میلیون دلار آمریکا برسد و نرخ رشد مرکب سالیانه 12 درصدی را در بازه سال‌های 2020-2015 تجربه کند.
filereader.php?p1=main_37f65c068b7723cd7
نقاط کوانتومی
در سال 2015 بازار جهانی نقاط کوانتومی، 280 میلیون دلار محاسبه شده است و انتظار می‌رود تا سال 2020 این بازار به ارزش 2،409 میلیون دلار برسد و نرخ رشد مرکب سالیانه 54 درصدی داشته باشد.
سایر نانو مواد
در سال 2015 بازار جهانی نانو لوله‌ها، 1،250 میلیون دلار برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود این بازار به نرخ رشد مرکب سالیانه 17درصدی در بازه سال‌های 2015 تا2020 دست یابد و تا سال 2020 به ارزش 2،740 میلیون دلار برسد.
طی بررسی‌های صورت پذیرفته در سال 2015، بازار جهانی نانو رس‌ها در حدود 924 میلیون دلار محاسبه شده است. پیش‌بینی می‌شود این بازار تا سال 2020 به نرخ رشد مرکب سالیانه 15درصدی رسیده و همچنین دارای ارزشی در حدود 1،858 میلیون دلار باشد.
بازار جهانی نانوالیاف و نانوسیم‌ها در سال 2015 در حدود 320 میلیون دلار بوده اما انتظار می‌رود تا سال 2020 این بازار برای نانو الیاف‌ها به 1،535 میلیون دلار با نرخ رشد مرکب سالیانه 37 درصد برسد، اما در مقابل، نانوسیم‌ها رشد مرکب سالیانه 23 درصدی را تجربه کنند و به بازار 901 میلیون دلاری دست یابند.
برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این بخش می‌توانید به وبسایت هایتک مانیتور مراجعه نمایید.

منبع : http://hitechmonitor.com/saasdm-phoenix/#!/asset/377