گزارش کاربردهای فناوری نانو در رنگ‌ها و روکش‌های ضدحریق

گزارش صنعتی کاربرد فناوری نانو در رنگ‌ها و روکش‌های ضدحریق

مواد مقاوم به شعله موادی شیمیایی هستند که به مواد قابل اشتعال اضافه می‌شوند تا آن‌ها را در برابر آتش مقاوم‌تر کنند. این مواد برای کاهش خطرات آتش‌سوزی در مواردی مثل تماس با یک منبع گرم مانند سیگار، شمع یا یک خطای الکتریکی طراحی شده‌اند. آن‌ها با احاطه کردن ماده در حال سوختن احتراق را پایین آورده و از گسترش آتش به مواد دیگر جلوگیری می‌کنند. این درحالی است که بسیاری از مواد شیمیایی مورداستفاده در طول سال‌ها، به‌دلیل آنکه برای سلامت انسان و یا طبیعت مضر شناخته شدند، از رده استفاده خارج شدند. محصولات امروزی به‌خصوص محصولات کندسوز غیرهالوژنی، برای کمک به حفاظت از زندگی ضروری هستند. از آنجایی که بسیاری مواد بازدارنده شعله سمی بوده و آسیب جدی به محیط‌زیست می‌زنند، نیاز به استفاده از نانوفناوری برای کاهش سمیت و زیست‌تخریب‌پذیری مواد مقاوم به شعله موجود مشاهده شده است.

گزارش صنعتی کاربرد فناوری نانو در رنگ‌های ضدحریق را از اینجا دریافت کنید.