کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

 

از جمله صنایعی که فناوری نانو در آنها در حال توسعه است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کشاورزی و صنایع غذایی، صنایع هوانوردی و اتوماسیون، الکترونیک و ارتباطات، تولید مواد شیمیایی، درمان، بهداشت و علومزیستی، ساخت و تولید، انرژیهای نو، محیط زیست، امنیت ملی و صنعت حمل و نقل.

با توجه به مشکلات موجود در کشور در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، مخصوصا در حوزه آب و نهاده های کشاورزی، فناوری نانو و به کارگیری آن در این حوزه می تواند تا حدود زیادی در مهار این مشکلات کمک نماید.

کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با هدف معرفی محصولات این حوزه به علاقمندان منتشر شده است.
نسخه الکترونیکی کتاب محصولات فناوری نانو در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی را از اینجا دانلود کنید.