کاربرد نانوکاتالیست‌ها در بهبود عملکرد پیل‌های سوختی

امروزه صنعت و دانش پیل‌های سوختی بسیار فراتر از پیل‌های رایج کنونی رفته است. نمونه‌ای از این نوآوری‌ها، پیل‌های سوختی با استفاده از نانو‌کاتالیست‌ها هستند. پیل‌های سوختی با بهره‌گیری از تکنیک‌های فناوری نانو قابلیت‌های منحصر‌به‌فردی از خود ارائه داده‌اند، و با توجه به اهمیت موضوع انرژی در دنیا، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های نه چندان دور، نسبت به وضع کنونی، نمونه‌هایی بسیار کاربردی‌تر از این نوآوری را در بازارها شاهد باشیم. همچنین، با رشد روزافزون و پرشتاب بازار پیل‌های سوختی با استفاده از نانو‌کاتالیست‌ها و افزایش بازده آن‌ها می‌توان آینده روشنی را برای این محصول متصور شد.