کاربرد فناوری نانو در صنعت دیودهای نورافشان

کاربرد فناوری نانو در صنعت دیودهای نورافشان

امروزه فناوری نانو رشد و توسعه قابل‌توجهی یافته و با ورود به عرصه علوم مختلف، منشأ پیشرفت‌های چشم‌گیری شده است. بسیاری چالش‌ها در عرصه دانش الکترونیک نیز با استفاده از فناوری نانو حل شده و یا قابل‌حل می‌باشند. در این میان یکی از بخش‌های صنعت الکترونیک که فناوری نانو می‌تواند تأثیر زیادی در آن داشته باشد، بحث طراحی و تولید دیودهای نورافشان است. دیودهای نورافشان یکی از ساختارهای پایه صنعت الکترونیک هستند که در ساخت همه ادوات الکترونیک نوری از چراغ‌های سیگنال ساده گرفته تا نسل جدید و پیشرفته نمایشگرهای تلویزیونی کاربرد دارند. فناوری نانو با حل چالش‌های موجود در زمینه دیود نورافشان می‌تواند زمینه گسترش بیش از پیش آن را در کاربردهای مختلف علمی، صنعتی، مخابراتی و حتی در زندگی روزمره فراهم آورد.