شبکه تبادل فناوری؛ پل نوآوری

شبکه تبادل فناوری نانو در سال 94 جهت شناسایی ظرفیت‌ها، حمایتگری، تسهیلگری، مدیریت و پیگیری در فرایند تبادل فناوری ذیل ستاد توسعه فناوری نانو ایجاد گردید. این شبکه در قالب مدل نوآوری باز (open innovation) که به بهره‌گیری از ظرفیت نوآورانه برون سازمانی اطلاق می‌شود و با قرارگیری شرکت‌های نانویی و دانش‌بنیان در زنجیره ارزش شرکت‌های صنعتی و خدماتی بزرگ، سعی داشته است که این زنجیره از مزایای این مدل برخوردار شوند. خدمات شبکه تبادل فناوری به شرکت‌های صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی شامل: ارائه راه‌حل برای نیاز صنعت، معرفی نوآوری‌های بومی به صنایع متقاضی در قالب نوآوری باز، معرفی تامین‌کنندگان داخلی، مشاوره صنعتی، مالکیت فکری و حقوقی، حمایت در قالب بهره‌گیری از خدمات رصد فناوری و تحلیل پتنت، تامین مالی و خرید دین، اعطای حمایت برای دریافت مجوز و استانداردهای مورد نیاز، کاهش ریسک تحقیق و توسعه با ابزارهایی مانند اعطای تسهیلات ایجاد خط پایلوت نیمه‌صنعتی و لیزینگ تجهیزات است. برنامه چالش‌های فناوری و نوآوری (InnoTEN) نیز از جمله این برنامه‌ها در جهت دریافت راه‌حل برای مسائل یا نیازهای صنعتی است. در تازه‌ترین رویداد، تفاهم‌نامه همکاری میان شبکه تبادل و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با هدف به کارگیری ظرفیت‌های طرفین، جهت تجاری‌سازی فناوری‌ها، تجهیزات و محصولات مبتنی بر فناوری‌های نوین، و ارائه راهکارها جهت تامین نیازهای فناورانه تنظیم شده است.