گزارش تصویری نشست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی در ستاد فناوری نانو

نشست صنعت و بازار و نمایندگانی از کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مدیران عامل چند شرکت صنعتی با هدف افزایش تعامل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با صنعت روز ۲۷ دی ۱۳۹۶ در محل ستاد برگزار شد.